Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Tôi

Tất cả đều là truyện do mình tự sáng tác, mấy truyện đầu là mình viết đầu tay hồi còn học cấp 3, câu văn có thể chưa được chau chuốt lắm nhưng mình cũng không muốn sửa nhiều vì để làm kỉ niệm. Mong mọi người ủng hộ.

Nhận xét về Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Tôi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ