Tửu Lầu Kí Ức

Khai thiên lập địa, nhân, ma, yêu, tiên trải qua đại chiến mà chọn cách sống hòa bình. Lão tổ thời xưa đặt ra quy định "nước sông không phạm nước giếng", cùng chung sống nhưng không được xâm phạm lẫn nhau. 

Thế những kẻ khác giới muốn gặp nhau thì phải làm sao? Hiển nhiên cũng có những nơi đặt thù giao thoa để họ gặp gỡ. 

Tương truyền ngàn xưa tồn tại một tửu lầu gọi là Tửu Lầu Kí Ức, nơi giao thoa giữa các giới trong thiên địa. Nơi đây có thể trùng phùng, có thế bán mua kí ức, cũng có thể trút hết nỗi buồn. Tăm tiếng lẫy lừng nỗi danh trong tam giới, duy chỉ có con người là ít ai biết đến. 

"Nơi giao nhau giữa sự sống và cái chết, nơi lắng nghe tâm tư và là nơi trút hết nỗi buồn"

Người trong lầu là ai mà thần kì đến vậy? Phải chăng kẻ đứng đầu tửu lầu lập ra chỉ với mục đích đơn giản như thế hay còn có mưu đồ gì sâu xa hơn?

Thiên địa rộng lớn, chẳng thoát khỏi mưa đồ độc chiếm của những kẻ hẹp hòi muốn đem cái lớn làm của riêng. Kẻ đến người đi cũng có người này người nọ. 

Thôi thì cùng nhau ngồi lại để lắng nghe những câu chuyện buồn và bộc bạch tâm tư, còn tính toán thì đem ra ngoài kia mà tính!

Nhận xét về Tửu Lầu Kí Ức

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ