Tướng Quân

Cổ đại, ngược, HE.

Hắn là Thần Uy đại tướng quân, nàng là nha hoàn thông phòng.


Hắn là thế tử cao ngạo, nàng là con rơi hèn mọn

Nàng yêu hắn trong thầm lặng, hắn lại có mối tình sáu năm danh chấn thiên hạ.

...

Lời của tác giả: Thành thật mà nói đây chỉ là một câu truyện ngắn về một thế tử cao ngạo yêu không nói, và một nô tỳ hèn mọn yêu không dám nói mà thôi. 

Nhận xét về Tướng Quân

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ