Tuổi Mười Tám, Tuổi Hai Mươi Tám

Thượng đế đã cho bọn họ gặp nhau nhưng không cho bọn họ bên nhau năm mười tám tuổi. Khi cánh cửa này đóng lại cánh cửa khác liền mở ra, may thay đến cuối cùng bọn họ vẫn bên nhau nhưng ở độ tuổi mà hai người trưởng thành.


Cảm ơn ông trời đã tạo cơ hội cho hai người bọn họ gặp nhau một lần nữa sau ngần ấy năm. Viết tiếp câu chuyện tình yêu với kết thúc viên mãn.

Nhận xét về Tuổi Mười Tám, Tuổi Hai Mươi Tám

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ