Túc Duyên
Một là cơ nghiệp hai là tình duyên! Ta không thể đánh mất nàng lần nữa! 
Hãy cho thời gian tự chữa lành nỗi đau ấy! Hai ta hữu duyên vô phận! 
Hãy lắng nghe trái tim mách bảo hãy yêu người xứng đáng được yêu! 
Lời thề ước 1000 năm trước đã thành dù có chút muộn màng

Nhận xét về Túc Duyên

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ