Từ Trên Trời Rơi Xuống Minh Vương

Minh Vương có một giấc mộng, trong mộng, tiểu tử năm xưa làm kem ly cho hắn ăn


Quá khứ, một người ngưỡng vọng, một người ngoái nhìn


Hiện tại, một người chạy tới, một người dừng bước chân


Cùng viết nên tương lai tươi đẹp


Từ đây, định mệnh bắt đầu.

Nhận xét về Từ Trên Trời Rơi Xuống Minh Vương

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ