Trường Sinh Mệnh, Tam Sinh Kiếp

“Tại sao con lại bước vào con đường ma đạo?”

“Tư Hạ vốn là yêu, tu tiên vì người. Người lại vì thiên hạ bỏ con, con nhập ma là chuyện đương nhiên.”

“Ta đã từng nói sẽ chờ nàng hồi tâm chuyển ý. Bổn Ma Quân nói được làm được. Đừng nói nghìn năm, vạn năm bổn quân cũng chờ được.”

... 

Nhân vật chính:

Quang Giao đế quân: Chiến thần của Thiên giới. Tuổi 40 vạn tuổi. Nguyên thần: Viên đá trắng. Thần thú: Phượng Hoàng chín đầu. Vũ Khí: Tứ Thiên Kiếm, Quỷ Kiếm

Tư Hạ: viên đá nhỏ trên núi Tu Di. Tuổi 5 nghìn. Nguyên thần: nước.

Nhân vật phụ: Ma thần Hình Thiên, Hỏa Thần Chúc Dung, Bích Hải thần nữ, Thái Tử thiên tộc...

...

Truyện này mình cũng chỉ dự định viết 30 chương, cũng đã viết ra được 25 chương. Cơ mà kết truyện luôn khó. Thật khó.

Nhận xét về Trường Sinh Mệnh, Tam Sinh Kiếp

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ