Trùng Sinh: Sở Tổng Cầu Tha Thứ

Thể loại: Sắc, ngược luyến tàn tâm, bao nuôi, lãng tử quay đầu.

Đàm Tịch Ly được gả cho Sở Dật Phàm vì cô mang thai long phụng.

Sau khi sinh con xong, cô lại bị hắn ghẻ lạnh, ngày ngày phải nhìn hắn đưa tình nhân về nhà.

Đàm Tịch Ly bị trầm cảm, uất hận, liền ôm hai đứa con nhỏ nhảy lầu tự tử. 

Sở Dật Phàm hối hận, không lâu sau cũng dùng cái chết để tìm đến cô.

Được sống lại, Sở Dật Phàm không tiếc cái giá nào để theo đuổi Đàm Tịch Ly.

Nhưng trái tim cô cả kiếp trước lẫn kiếp này đều đã nguội lạnh.

“Anh đã sai quá nhiều… cho nên không có tư cách sửa sai…”

Nhận xét về Trùng Sinh: Sở Tổng Cầu Tha Thứ

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ