Trót Yêu

Cứ ngỡ yêu nhưng chỉ là đơn phương.

Cứ ngỡ thành đôi nhưng lại là đôi bờ chia cách.

Người đi kẻ ở, mâu thuẫn chồng chất không thể nào hóa giải.

Liệu sau bao năm gặp lại...

Chúng ta có thể đối mặt với nhau?

Hay chỉ là những người dưng ngược lối mang trong mình những tổn thương?


Nhận xét về Trót Yêu

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ