Trong Vòng Tội Ác

Ngược luyến tàn tâm, chiếm hữu...


Nam chính : Lục Cẩn Phong, Lục Gia của Sơn Hải Bang.

"Nhẫn của em là tôi chính tay đeo lên, váy cưới của em là tôi đích thân cởi xuống." 


"Cố Tiểu Ninh, em nghĩ sẽ có tên đàn ông nào có gan dám la liếm đồ của tôi sao?" 


Nữ chính : Cố Tiểu Ninh, Cố gia tiểu thư.


"Dao trên tay tôi chỉ dùng để giải phẫu thi thể người chết."


"Nếu như anh không ngại tôi có thể giúp anh từ người sống trở thành người chết." 

Nhận xét về Trong Vòng Tội Ác

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ