Trọng Sinh Lỗi, Bật Kim Chủ (3S)

Cảnh báo: Truyện 3S: Sắc - Sạch - Sủng, (18+). Ai dị ứng không nên tò mò, không tốt cho sức khoẻ tim mạch. Cảm ơn! 


Giới thiệu: 

- Tại sao các người hãm hại tôi? 

- Vì mày thở. 

Nhận xét về Trọng Sinh Lỗi, Bật Kim Chủ (3S)

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ