Trọng Sinh Làm Nô Tì Của Huynh Trưởng

Trấn Thanh Nhu tỉnh lại phát hiện thân xác không phải của mình mà là một nữ nhi gầy gò ốm yếu. Chưa kịp định thần sau đống hỏa hoạn đã bị người kéo ra đánh đập tơi tả mất hơn nửa cái mạng. Nghe nói người ra lệnh đánh cái thân xác yếu đuối này chính là đương kim gia chủ - Trấn Kinh Thương - huynh trưởng đáng kính của nàng.


Trấn Kinh Thương mà lại ra tay tàn nhẫn với một đứa trẻ như vậy? Nào phải vị huynh trưởng khí chất bất phàm, vân đạm phong khinh, thư sinh nho nhã, hiền lành tốt bụng đến con kiến cũng không nỡ giết mà mười lăm năm trước nàng tôn sùng?


Cho đến khi nàng biết ngọn ngành nguyên nhân: Đứa trẻ mà nàng nhập vào đây đã gây ra hỏa hoạn cháy hết cả phòng nhị tiểu thư Trấn Thanh Nhu - không ai khác chính là nàng, nàng bị đánh gần chết vì đốt phòng và bàn thờ của chính mình?!

Nhận xét về Trọng Sinh Làm Nô Tì Của Huynh Trưởng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ