Trong Lòng Anh

Cùng một mái nhà, cùng một người nuôi nấng, nhưng hai đứa trẻ, lại được nhận hai thứ tình cảm khác nhau. 

Nơi ấy đối với em là ấm êm hạnh phúc, với anh là bóng tối chìm sâu.

Người ấy với em là thương yêu ngọt ngào, với anh là đày đoạ uất nhục.

Yêu thương của em, làm sao anh dám nhận?

Yêu thương của anh khi nào vượt qua được thống hận?

Nhận xét về Trong Lòng Anh

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ