Trở Thành Quân Sư Của Tướng Quân Lạnh Lùng

Cứ ngỡ cuộc đời cậu kết thúc ở đây, vậy mà lại xuyên rồi, cậu cũng lạc quan mà tiến tới, nhưng con trai tiên hoàng đế Định quốc là chuyện gì chứ, cậu là do mẹ sinh, được không?

Bị một lão nhân hố làm sư phụ thì cũng không sao đi, cậu vui vẻ, nhưng bị nhận lầm là cô nương thì không thể nhẫn.

Duyên phận bắt đầu từ một lần cứu giúp cũng quá mô típ đi, nhưng huynh ấy sủng cậu, nâng cậu, bảo vệ cậu.

Ôn nhu hương này cậu nhận.

Định Hà Mặc cậu nhận Đông Xuyên làm phu quân, vì anh sinh khỉ con.

Ngôi vị hoàng đế cậu không cần, chỉ cầu làm một quân sư vì anh vạch mưu định kế, vậy là đủ rồi.

Nhận xét về Trở Thành Quân Sư Của Tướng Quân Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ