Trên Từng Nét Vẽ

Câu chuyện kể về cuộc sống học đường của Nguyễn Xuân Việt khi gặp được Trần Ngọc Minh trong một chuyến đi tham quan do Trường tổ chức.

Lưu ý: Các tình tiết diễn ra trong truyện đều là hư cấu, không có bất cứ ý định xuyên tạc nói xấu các cá nhân hay tổ chức nào, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

Nhận xét về Trên Từng Nét Vẽ

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ