Tranh Nghi

- Tại sao cô lại giúp tôi?

- Chuyện đó anh không cần biết. Nếu muốn sống sót rời khỏi đây thì anh buộc phải nghe lời tôi!


Đàm Song Nghi vì lời trăn trối trước khi chết của người đó mà đồng ý quay về âm thầm bảo vệ cho Lục Tranh khỏi ông bố và anh em tàn ác của mình. Ai mà ngờ được Lục Tranh sau này lại có thể khiến Đàm Song Nghi “thèm khát” đến vậy! Và rồi chuyện tình giữa hai người sẽ tiếp diễn như thế nào?

Nhận xét về Tranh Nghi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ