Trầm Mê

Ca Nhi, không phải không ai yêu em, mà là em chưa từng ngoảnh đầu, nhìn lại con đường em đã đi qua. Nếu quay đầu, em sẽ trông thấy tôi lẳng lặng đứng phía sau, dõi theo em. Có một người yêu em hèn mọn và thầm lặng, suốt hai kiếp đều không thay lòng. 

Nhận xét về Trầm Mê

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ