Tổng Tài Lạnh Lùng Hãy Tha Cho Tôi

Nữ chính: Đông Phương Cẩm Duyên Nam chính: Ngụy Anh Trường


Đông Phương Cẩm Duyên là một sinh viên đại học, cô có sở thích là viết truyện ngôn tình ngoài ra cô còn có một người bạn trai tên là Bác Văn, nhưng tên cặn bã này đã tặng cô cho Ngụy Anh Trường 


Cô bắt đầu sống một cuộc sống ác mộng không được tự do.


Ngụy Anh Trường dùng bảy tỷ để mua cô, Ngụy Anh Trường là một tổng tài giàu có, còn Cẩm Duyên chỉ là một sinh viên bình thường, cũng theo dõi mối tình của Cẩm Duyên và Anh Trường và làm sao họ yêu nhau.

Nhận xét về Tổng Tài Lạnh Lùng Hãy Tha Cho Tôi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ