Tổng Hợp Đoản Cổ Trang
Nhiều đoản văn khác nhau, đa phần đều là đoạn ngược và kết SE. 
1. Mẫu Đơn Hay Hoa Bỉ Ngạn2. Sủng Ái Của Đế Vương.3. Ái Phi4. Nam Nhân Nhà Phật.5. Tân Nương Tử Nhà Người...
Cảm ơn tất cả các độc giả đã ghé qua đọc truyện, chúng ta hoan hỉ gặp nhau. Xin bạn bỏ ra 5s để đề cử và theo dõi truyện nhé.

Nhận xét về Tổng Hợp Đoản Cổ Trang

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ