Tôi Xuyên Không Trở Thành Nha Hoàn

Văn án: Một công dân lương thiện, một người công ăn lương chăm chỉ, chỉ vì một lần ham công tiếc việc mà đã bỏ mình nơi cung đường lạnh lẽo.


Xoay mình chuyển kiếp trở thành nha hoàn của nữ phụ phản diện, cuộc sống trải qua là một mạt thấp thỏm lo âu không biết ngày mai. Nhưng rồi vòng luẩn quẩn này lại dính tới những nhân vật chủ chốt trong câu chuyện, tình tiết dần lạc hướng mà bản thân lại đứng giữa cuộc tranh đấu. Quân tử tranh mỹ nhân rốt cuộc sẽ về tay ai.

Nhận xét về Tôi Xuyên Không Trở Thành Nha Hoàn

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ