Tôi Đang Yêu Thầm Em Trai Mình?

Tôi có một người em trai và gia đình hạnh phúc, em trai tôi nhỏ hơn tôi hai tuổi. Vào năm tôi mười lăm tuổi bố mẹ tôi ly hôn và tôi phải lựa chọn đi theo bố và em trai tôi phải đi theo mẹ chị em tôi phải xa nhau. Khi lên Đại học tôi đã gặp lại em trai mình nhưng bầu không khí này rất kì lạ tôi cảm giác bầu không khí này rất lạ không giống với lúc xưa, nhưng tôi phải làm gì đó để cho bầu không khí này biến mất...

Nhận xét về Tôi Đang Yêu Thầm Em Trai Mình?

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ