Tôi Bị Chồng Ngốc Trêu Trọc Mỗi Ngày

Tôi -Đặng Thu Hà dính phải tên người yêu cũ đáng ghét.

Sau vụ tai nạn, anh trở thành tên ngốc ngày ngày bám lấy tôi.

Tuy nhiên lại có một sự thật được mở ra không ngay sau đó.

Đó là chuyện gì? 

Nhận xét về Tôi Bị Chồng Ngốc Trêu Trọc Mỗi Ngày

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ