Tội Ác Trong Tình Yêu
Cô vì anh mà hi sinh tất cả. Còn anh vì một chút lầm lỗi mà hủy hoại cả cuộc đời cô. Cái giá của kẻ trao đi và kẻ nhận là âm dương cách biệt. Lúc đó ai thấu được nỗi nòng của người còn sống, khổ cực của người đã ra đi. 

Nhận xét về Tội Ác Trong Tình Yêu

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ