Tình Yêu Và Tội Ác

Thẩm Dịch Quân × Bạch Kiều Di

Hai người là hai đường kẻ song song tưởng chừng không liên quan đến nhau.

Hắn là kẻ đứng đầu Thẩm gia, nổi tiếng máu lạnh trên tay đã dính máu hàng trăm mạng người.

Cô là sinh viên năm cuối khoa kinh tế, là tiểu thư cành vàng lá ngọc của Bạch gia.

Liên kết duy nhất giữa hai người chính là cô bạn thân của cô và cũng là bạn gái của hắn - Diệp Phi Phi.

*Lưu ý: Truyện có chi tiết 18+, bạo lực, máu me.

Nhận xét về Tình Yêu Và Tội Ác

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ