Tình Yêu Thiên Trường Địa Cửu

Xoay quanh về cuộc sống của 1 cô gái đã từng sống trong vịnh hoa phú quý nay khuynh gia bại sản. Chưa từng biết yêu là gì? Tính cách thì dở tệ!

- Đôi lời tác giả: Mình mới đọc được một chút tiểu thuyết thôi nên vẫn phòng từ ngữ mình chưa được hay, nên mong mọi người có thể góp ý cho mình.

Nhận xét về Tình Yêu Thiên Trường Địa Cửu

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ