Tình Yêu Không Đáng Giá

Tôi yêu thầm Cách Tùng đã nhiều năm.

Nhưng hôm nay, tình yêu này phải kết thúc thôi.

Bởi vì Tiểu Vũ - ánh trăng sáng trong lòng anh đã trở lại.

Nhận xét về Tình Yêu Không Đáng Giá

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ