Tình Yêu Đến Từ Ác Ma


Với Lam Cận, anh không biết tình cảm anh dành cho Liễu Tâm Nghiên là yêu hay hận.


Nếu là hận thì quá tàn nhẫn. Còn nếu là yêu thì lại càng tàn nhẫn hơn, yêu mà lại khiến cho Liễu Tâm Nghiên đau khổ đến chết đi sống lại. Yêu đến nỗi khiến đối phương không còn màng đến mạng sống. 


Nếu như đó gọi là tình yêu thì chỉ có thể gọi là tình yêu của ác ma. Và lồng giam đẹp đẽ đó chính là địa ngục mà Lam Cận dành cho Liễu Tâm Nghiên.


"Tôi hận anh, Lam Cận."


"Tôi biết."


"Hận đến muốn giết chết anh."


"“Vậy thì em cứ giết tôi đi! Nếu như có thể chết trong tay em thì tôi sẽ có thể triệt để khắc ghi hình ảnh của tôi trong tâm trí em. Lúc đó em chỉ có thể nghĩ đến một mình tôi mà thôi.”

Nhận xét về Tình Yêu Đến Từ Ác Ma

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ