Tình Yêu Của Hoa Hồng Đen
Tô Giang yêu Chí Dực rất nhiều, tám năm gắn bó khiến trái tim cô chỉ có mình anh.
Chí Dực cũng yêu Tô Giang, nhưng lại có quá nhiều thứ ngăn cản khiến anh chùn bước. Anh sợ không có mình, Tô Giang biến thành cái xác không hồn, lang thang tìm anh.
Anh lựa chọn bộc mình trong một lớp kén hư hỏng, ăn chơi để khiến cô dần ghét anh.
Nhưng liệu Chí Dực thật sự chọn đúng? Khiến mọi thứ tốt lên hay tồi tệ thêm?

Nhận xét về Tình Yêu Của Hoa Hồng Đen

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ