Tình Nhân Nhỏ Của Lục Tổng

Có phải khi Lưu Linh chấp nhận lời đề nghị làm tình nhân cho Lục tổng cao quý thì cuộc đời tươi đẹp của cô đã rẻ sang hướng khác rồi đúng không? 

Khi mà hắn có thể cho cô mọi thứ ngoại trừ danh phận, Lưu Linh cô còn cố chấp ở cạnh hắn nữa sao? 

Không! Đây sẽ là lần cuối cùng cô ở bên cạnh hắn. Cứ ngỡ cô sẽ vĩnh viễn không gặp lại người đàn ông này cho đến ngày hắn xuất hiện, một lần nữa hắn lại đảo lộn cuộc sống của cô. 

Lục Tĩnh, hắn muốn giày vò cô đến bao giờ?

Nhận xét về Tình Nhân Nhỏ Của Lục Tổng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ