Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Anh từng nói yêu cô cả một đời dù cả thế giới quay lưng lại với cô anh cũng không bỏ rơi cô nhưng đến cuối cùng khi nghe cô nói ba từ "Em yêu anh" thì anh lại nhẫn tâm buông lời “Nếu cô còn dám nói yêu tôi, tôi nhất định khiến cô sống không bằng chết…tôi nhất định làm cho Vệ Đồ mà cô cất công tạo nên ở Vịnh Xuyên tan thành mây khói chẳng những vậy tôi còn xóa sổ thương hiệu RS mà một tay cô xây dựng bằng mồ hôi nước mắt suốt ngần ấy năm qua khỏi thế giới thời trang…nếu cô còn dám nói yêu tôi, tôi nhất định sẽ xóa tên cô khỏi thế giới này không chỉ mình cô mà còn cả những người xung quanh cô nữa đó Kiều Uyển Vũ”.

Nhận xét về Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ