Tỉnh Giấc Tan Mộng Người Bên Gối Đã Không Còn

Tác giả: Phán Duyệt Tây


Giới thiệu: 


Quách Phương yêu Tần Duật, nhưng Tần Duật lại yêu Nhan Tĩnh hai người vì hôn ước gia tộc mà bắt buộc kết hôn. Ba năm hôn nhân sống trong giày vò, Quách Phương đã không còn sức lực gắng gượng nữa, ngày cô phát hiện bản thân mắc bệnh nan y cũng là ngày mối tình đầu Nhan Tĩnh của Tần Duật trở về.Nhận xét về Tỉnh Giấc Tan Mộng Người Bên Gối Đã Không Còn

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ