Tình Duyên Đạo

Ta một lòng muốn được tu tiên nhưng tại sao ông trời lại đối xử bất công với ta như vậy? Người ta xuyên không chính là bàn tay vàng, hệ thống hack, thế lực khủng bố, thiên tài tu luyên… tại sao ta ngay đến cả luyện khí cũng không thể chạm đến? 


“Ai cũng bảo ma đạo không thể tồn tại, vậy thì sao chứ? Nếu Tiên Đạo chỉ xem tính mạng phàm nhân như cỏ rác, ta thà vứt bỏ tất cả để làm một ma đầu để bảo vệ bọn họ.”


“Nếu như không thể bảo vệ được người mình yêu, ta làm Thánh Nhân thì có ích gì cơ chứ?”


“Nàng vì ta mà hóa Nguyên Anh. Ta nguyện trải qua 3 vạn năm để một lần nữa được được nhìn thấy nàng.”


“Trong mắt ta, các ngươi chỉ là đám sâu mọt không hơn không kém. 


- Sâu mọt có thể thấp kém nhưng chỉ cần đoàn kết, cho dù là đại thụ cũng sẽ bị đốn ngã.”


“Ta không cần chém ra một vạn kiếm hoa mỹ bởi vì một kiếm này mang theo kiếm ý của cả đời ta.”


Đạo tổ hỏi hắn:


- Đạo của ngươi là gì? 


Hắn nhìn tất cả những người có mặt ở Phong Thần Đài một lượt rồi khẽ cười: 


- Thuận thiên là đạo, nghịch thiên cũng là đạo. Đạo của ta cũng chỉ vì nàng. 

Nhận xét về Tình Duyên Đạo

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ