Tìm Lại Ký Ức Nơi Dị Giới

Tại sao tôi có những ký ức mập mờ như thế này, nó không thuộc về thế giới nơi tôi đang sinh sống.

Tại sao trong thế giới lạ lẫm như thế này tôi lại có thể biết được tất cả mọi thứ như thể mình đã từng ở đây vậy
Nhận xét về Tìm Lại Ký Ức Nơi Dị Giới

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ