Tiểu Kiều Vạn Nhân Mê Của Bá Thiếu, Sủng Em Một Đời

Văn án 1:

Tô Diệp Tuyết yêu thầm Quý Tử Hiên đã lâu. Cô biết Quý Tử Hiên không thích cô.

Cô muốn trở thành ảnh hậu, để có thể sánh vai cùng anh.

Lúc này Quý Tử Hiên cũng chú ý đến cái đuôi nhỏ luôn đi theo mình.

Nhưng bây giờ ở bên cạnh cô đã có ôn nhu anh trai, trầm ổn ảnh đế, kiêu ngạo tiểu thiếu gia, tinh anh tổng tài.

Ai sẽ ôm được mỹ nhân về?

Văn án 2:

Trọng sinh lại một đời, lần này mọi thứ sẽ thay đổi!

Chú ý:

Nữ chính là vạn nhân mê. Truyện có tu la tràng.

Người xuất hiện đầu tiên là nhân vật chính.

Truyện ngọt, không ngược, 1x1.

Có yếu tố vả mặt, hệ thống, trọng sinh.

Có cp đam mỹ.

Nhân vật chính có thể bị thay đổi.

Tam quan của các nhân vật không đại biểu tam quan của tác giả.


Nhận xét về Tiểu Kiều Vạn Nhân Mê Của Bá Thiếu, Sủng Em Một Đời

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ