Tiểu Hồ Xuyên Không.
Từ thời Edo xuyên đến thời Reiwa, cách nhau những mấy trăm năm, Ramia - một bán yêu đến từ thời Edo - phải đối mặt thế nào với nền xã hội khác xa so với thời đại cô từng sống?

***

Nhận xét về Tiểu Hồ Xuyên Không.

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ