[Tiết Hiểu] Ngó Mặt Cách Lòng Ngỡ Vị Ương

Nguyên Tác: Ma Đạo Tổ Sư


Thể Loại: Sư Đồ, Trùng Sinh, Đam, Đồng Nhân, Ngọt Sủng


Áo trắng mặt ngọc chưa từng quên, đời này kiếp này chỉ mong có một chút duyên.


Au: Thanh Uẩn Tương Ly


Ảnh Tiểu Tiểu Tác VănNhận xét về [Tiết Hiểu] Ngó Mặt Cách Lòng Ngỡ Vị Ương

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ