Tiên Huyết Ma Cà Rồng

Từ một con người trở thành ma cà rồng, xuyên vào một thế giới mà một kẻ luôn chu du như mình còn chẳng biết đến sự tồn tại của nó.  vừa vui mừng vì thoát khỏi sự đuổi bắt của đám ruồi nhặng, vô tình dạo chơi ở nơi này trở thành kẻ bị truy nã.

Chưa kể, những người ở đây một chút cũng không giống bên kia, người thổi lửa kẻ phun nước, chỉ toàn là quái nhân. Ấy vậy mà khi cô sang bên này rồi cũng trở thành một người chẳng bình thường nữa, và cô đặc biệt hơn tất cả, tụ họp cả tám vị tinh hoa của thế giới. Mang Thất Lực, cả dị năng thứ tám được cho là chẳng tồn tại ở thế giới mang tên ma cà rồng. 

Một con người đột nhiên xuất hiện, có khả năng sử dụng tất cả những dị năng, trường hợp thứ hai trong thế giới ma cà rồng. Và thứ gọi là trường hợp thứ nhất kia đã mang lại mọt mất mác không tưởng cho thế giới ấy, sự xuất hiện không có nguồn gốc của cô làm nỗi dậy sự cảnh giác và thù hận, đến mức muốn giết đi, tốt nhất là tan thành mây khói.

Lưu ý: Remake truyện mình đã từng viết.

Nguồn ảnh và bản quyền: topshare.vn.


Nhận xét về Tiên Huyết Ma Cà Rồng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ