Tiền Hôn Hậu Ái

Một người chồng ngoài nóng trong lạnh và một cô vợ sặc mùi trà xanh, tình yêu luôn là thứ khiến người ta không thể ngờ. 

Cao Gia Thành: "Dù trời có sập xuống cũng có tôi chống đỡ cho em, sợ cái gì!"

Cũng là Cao Gia Thành: "Trừ tình cảm của tôi ra, em muốn gì tôi đều cho em."

Hắn sai rồi, thứ mà Tống Giai Kỳ muốn ở hắn chỉ có một...

Nhận xét về Tiền Hôn Hậu Ái

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ