Chương 27: Huyết mạch họ Phỉ (2)

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

*Trong truyện xưng theo cấp bậc, Phỉ Thành xưng bổn vương vì ông ta ở cấp bậc Vương Giả - không liên quan hoàng tộc.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thượng Thiên Hạ Địa

Số ký tự: 0