Thương Đến Tận Cùng Hơi Thở

Là một cô gái mạnh mẽ, mạnh mẽ đến đau lòng.

Là một tràng trai lạnh lùng, lạnh lùng đến đáng thương.

Kim Nguyệt: một ánh trăng vàng rực rỡ.

Minh Khôi: tinh khôi, trong trẻo như ánh bình minh.

Ông trời như trêu ngươi chúng ta vậy, duyên phận mà, đâu phải nói muốn trốn là trốn, muốn thay đổi là thay đổi.

Duyên phận mà, nói dài là dài, nói ngắn là ngắn, nào có ai biết trước được duyên ta mỏng hay dài.


Nhận xét về Thương Đến Tận Cùng Hơi Thở

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ