Thực Thần 2: Khởi Nguồn

Nếu ở "Thực Thần: Ăn Những Khổ Đau" bạn được tiếp cận với gã Thực Thần một cách khá ít ỏi, chỉ biết hắn đột nhiên xuất hiện trong những câu chuyện của nhiều số phận con người khác nhau. Thì với "Thực Thần: Khởi Nguồn" bạn sẽ được đồng hành cùng một Thực Thần mới thức tỉnh còn hoài nghi về chính khả năng của mình. Nhưng có thật là bạn đang xem một Thực Thần đã tồn tại trong nhân gian? Hay chỉ đơn giản là một kẻ điên loạn?

Nhận xét về Thực Thần 2: Khởi Nguồn

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ