Thực Nhân Tâm

Không phải chúa cứu thế, càng không phải thánh thần hạ phàm.


Hắn chỉ vô tình bị cuốn vào vòng luân hồi vô hạn, nhìn thấy những linh hồn méo mó bao biện sự suy đồi nhân tính của chúng.


Không phải tội lỗi nào cũng được tha thứ, không có kẻ tội đồ nào thoát khỏi cán cân phán quyết. 


Đôi khi thứ đang sợ không phải ma quỷ mà chính là lòng người.


Xuyên suốt hành trình của Trường An đi tìm thứ gì?


Chứng kiến hết thảy những uẩn khúc của những linh hồn xấu số.


Đem trả lại cho bọn họ công bằng muộn màng nhưng không bao giờ bỏ sót.


Thực Nhân Tâm là bức tranh phản ánh rõ ràng nhất, là nơi phơi bày tất cả bản chất của con người.


Nhận xét về Thực Nhân Tâm

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ