Thuận Thiên

Truyện kể về một cô nhà báo vô tình xuyên về Đại Việt một nghìn năm trước. Liệu cô có thể thay đổi được số mệnh hay vẫn bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành đế nghiệp.

“Thân là trưởng công chúa của đế nghiệp hai trăm năm họ Lý, thiên thời không có, địa lợi cũng không. Nhưng chỉ cần ta còn thở, thì nhất quyết không để kẻ nào có cơ hội làm tổn hại đến cơ nghiệp mà Thái Tổ,Thái Tông đã gây dựng.”

Nhận xét về Thuận Thiên

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ