Thuần Hóa Nữ Chủ Tịch Ngạo Mạn

Dáng vẻ cao cao tại thượng của một nữ chủ tịch từng là lớp vỏ bọc hoàn hảo cho cô, nhưng một ngày gã đàn ông thân cũng chỉ là cấp dưới ngày ngày bị cô chì chiết lại vô tình phát hiện ra bí mật đen tối mà cô nhọc lòng che giấu suốt mấy chục năm. Chuỗi ngày đau khổ của cô cũng bắt đầu từ ấy. 

Lưu ý:
- Truyện: Cao H, BDSM.


Nhận xét về Thuần Hóa Nữ Chủ Tịch Ngạo Mạn

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ