Thừa Tướng, Đến Lúc Phải Thành Hôn Rồi!

Mặc Hoa Nguyệt là vị Quận chúa được giấu kín ở Dương Đô, nàng chưa từng biết bản thân mình có thân phận Quận chúa này, cũng chẳng hay phụ thân ở Kinh Thành kia đã sớm định sẵn hôn ước cho nàng và Phương Dương Liên.


Nàng chỉ biết mình chót cố chấp yêu Lạc Liêm Nguyên đến mất hết lý trí, cuối cùng bị đối phương bỏ rơi.


Sau tất cả đau thương tự bản thân chuốc lấy, nàng gặp được Phương Dương Liên.


Gặp được chàng có lẽ là duyên định sẵn, sau khi biết chàng cũng từng đau khổ vì yêu mà không có được, nàng lại càng thích chàng hơn, tuy nhiên không nỡ lòng quậy phá tới một nam nhân còn si tình với ái nhân cũ.

Nhận xét về Thừa Tướng, Đến Lúc Phải Thành Hôn Rồi!

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ