Thứ Tôi Thấy

Chỉ là câu chuyện nói về một sống bình thường thôi.

"Tại sao cậu không dùng sức mạnh đó?"

"Tôi chỉ muốn sống bình thường thôi."

Nhận xét về Thứ Tôi Thấy

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ