Thôn Thiên

Nguyên Tinh Đại Lục  là nơi xuất hiện nhiều nhân tài được truyền từ đời này sang đời khác. Với tài nguyên hùng hậu các thế lực nơi khác đều tranh nhau mảnh đất màu mỡ này, nên đã có các cuộc chiến sảy ra liên tục qua nhiều đời.


Lúc này người đứng ra ngăn chặn là Mặc Tà Tử. Là người mạnh nhất ở tất cả các giới còn lại, hắn đứng lên chống lại lại các thế lực ngoại lai nhằm tranh đoạt xâm chiếm tất cả những Đại Lục khác. Sau bao nhiêu năm hắn ta đã hợp nhất những đại lục với nhau, đã làm cho các thế lực ở ngoài rất tức giận điều động nhiều nhân lực đi đến nhưng đã bị chết trước khi bước vào mảnh Đại Lục.


Từ đó cuộc chiến giữa đã quyết liệt hơn, mãi đến khi các đại lão ra tay thì mọi chuyện mới chấm dứt. Sau khi trận chiến qua đi Nguyên Tinh Đại lục đã ảnh hưởng nặng nhất.

Nhận xét về Thôn Thiên

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ