Thỏ Ngọc Phiêu Lưu Ký

"Hê hê hê! Cái gì Đại La Kim Tiên, cái gì Vô Địch Thần Vương, cái gì mà Tịnh Đàn Sứ Giả, cái gì mà Hỗn Thế Ma Quân, cái gì mà Thiên Binh tám vạn, Thần Tướng ba ngàn!"

"Tất cả cùng lên một thể đi! Một mình ta chấp hết!!!"

Nhận xét về Thỏ Ngọc Phiêu Lưu Ký

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ