Thiếu Gia Không Phải Người

Mọi người gọi ta là Nô, đây không phải tên thật của ta mà là gọi tắt từ nô tỳ.

Thiếu gia của ta là Triệu An, ngài rất đẹp, cũng rất giỏi.

Khi người ta đứng trước mặt thiếu gia chỉ có ba loại phản ứng, một là kính phục hai là ghen ghét, ba là sợ hãi.

Còn đối với ta thì ai cũng chỉ quan tâm đến một việc là ta có chịu buôn chuyện về thiếu gia hay không.

Đối với chuyện này ta vẫn luôn trước sau như một, giữ chặt miệng mình một chữ cũng ko thể nói ra.

Bởi vì thiếu gia ta, ngài ấy không phải là người thường.

Nhận xét về Thiếu Gia Không Phải Người

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ