Thiên Nguyệt Song Sinh

“Thanh kiếm mi cầm trên tay dễ dàng băm nát bọn ta. Mi dùng kiếm giết ta, ta dùng móng vuốt giết bọn mi. Cuối cùng cũng là giết. Khát vọng sinh tồn liệu đã khác nhau?”

“H… hứa với… tôi. Hãy cắm thanh kiếm… này thay… bia mộ. Một mai… thanh bình… t… được một… lần… nhìn… thấ… y.”

“Tôi luôn ước ao ngày trở về làng quê cũ, mở một tiệm hoa tươi. Vườn hoa trước kia của cha mẹ tôi khi ấy sẽ rất đẹp, vì có ngôi mộ chung của hai người được tôi cẩn thận đắp lên”

 

Xin lưu ý: 

Truyện lấy bối cảnh ở một hệ sao khác.

Truyện có yếu tố bạo lực. 

Những tên gọi bao gồm địa danh, tên nhân vật đều là hư cấu.

Nhận xét về Thiên Nguyệt Song Sinh

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ